Lindroos Arkitektur: planeringsarkitektur, fysisk planering, fastighetsutveckling och stadsbyggnad
Att få saker att hända.
Med ett hållbart resultat.

Att få saker att hända. Med ett hållbart resultat.

Peter Lindroos
Planeringsarkitekt FPR/MSA

EMAIL

TELEFON

Om Peter och Lindroos Arkitektur

Lindroos Arkitektur är ett fristående planeringsarkitektkontor som grundades i april 2017 av Peter Lindroos. Vi arbetar med planeringsarkitektur, fysisk planering, fastighetsutveckling och stadsbyggnad i många skalor. Kunden och slutanvändaren står i fokus. Arbetsglädje och tillit i teamet är fundamenta för en god leverans. Det övergripande målet är att skapa goda livsmiljöer där människor och ekonomi frodas inom ramen för planetära gränser och sociala fundament.​

Peter Lindroos är planeringsarkitekt FPR/MSA på Lindroos Arkitektur och har drygt 20 års erfarenhet av stadsbyggnad och planeringsarkitektur i hela skalan – från strategisk och regional planering till idéskisser och detaljerade planer. Peter brinner för att leda processer där många parter samarbetar för att ta fram långsiktigt hållbara gestaltningslösningar i komplexa stadsbyggnadssituationer. ​

​Peter äger och driver Lindroos Arkitektur AB och arbetar i nära samarbete med bland andra Enventure, Iterio, Funkia, WUSP, Urban Minds, Claes Breitholtz, Carl-Gustaf Hagander och Skeddalen Facilitering. ​